Kontakt

Organ prowadzący: Gmina Starachowice

DANE: ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice


Zadania z zakresu oświaty: zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w przedszkolach, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach. Zadaniem oświatowym gminy jest także zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.


Pomoc techniczna: tel. 41 273 83 68, 41 322 1079, 81 718 42 27, 81 718 42 77

e-mail: pawel.latala@starachowice.eu, monika.gross@starachowice.eu