Informacje dotyczące naboru

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2023-02-21 00:00 - 2023-02-27 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2023-03-01 05:00 - 2023-03-21 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

2023-03-21 16:00 - 2023-04-04 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2023-04-11 05:00 - 2023-04-11 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2023-04-12 05:00 - 2023-04-26 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2023-05-05 05:00 - 2023-05-05 14:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2023-02-27 06:00 - 2023-03-17 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

2023-03-17 15:05 - 2023-03-28 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2023-03-29 06:00 - 2023-03-29 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2023-03-30 05:00 - 2023-04-07 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2023-04-13 06:00 - 2023-04-13 18:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa