Informacje dotyczące naboru - Szkoła podstawowa

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2024-02-26 08:00 - 2024-03-08 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

2024-03-08 15:05 - 2024-03-15 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Prace komisji

2024-03-18 07:00 - 2024-03-20 13:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2024-03-20 13:30 - 2024-03-20 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2024-03-21 00:00 - 2024-03-29 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2024-04-04 07:00 - 2024-04-04 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa