Podstawa prawna

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I w szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej placówki określiła Rada Miejska w Starachowicach w uchwale NR I/7/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rada Miejska w Starachowicach uchwałą NR I/6/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. określiła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za każde z tych kryteriów.