Dokumenty

Wzory oświadczeń:

1. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa.

4. Oświadczenie o zatrudnieniu.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych