Informacje dotyczące naboru - Przedszkole/Odział przedszkolny

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

2024-02-26 08:00 - 2024-03-03 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Odbieranie deklaracji

2024-03-04 07:00 - 2024-03-04 09:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2024-03-04 09:10 - 2024-03-15 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

2024-03-15 15:05 - 2024-04-04 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2024-04-09 09:00 - 2024-04-09 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2024-04-10 08:00 - 2024-04-19 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2024-04-23 13:00 - 2024-04-23 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny